facebook
^Góra strony

 • 1 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
  ************************************************************ SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII KONKATEDRALNEJ W SUWAŁKACH. ************************************************************ WSZYSTKIM ODWIEDZAJACYM SZCZĘŚĆ BOŻE. ************************************************************
 • 2 PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
  ************************************************************ NIEDZIELA: 06:00; 07:30; 09:00; 10:30; 12:00; 16:00; 18:00; ************************************************************ DZIEŃ POWSZEDNI: 06:00; 07:00; 08:00; 18:00; 16:00 (pierwsze piątki miesiąca). ************************************************************
 • 3 KANCELARIA PARAFIALNA
  ********************************************************* Godziny otwarcia kancelarii: 09:00 - 11:00; 16:00 - 18:00; *********************************************************
 • 4 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " JEŚLI KTOŚ SIĘ MODLI, PAN BÓG W NIM ODDYCHA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " FALA NAS CIĄGLE UNOSI, TAKIE JEST ŻYCIE. NIE MOŻNA TEGO ZROZUMIEĆ, ANI OSĄDZIĆ, NALEŻY DAĆ SIĘ UNOSIĆ FALI. " Jean Paul Sartre ********************************************************* " BO GDY SENSU JUŻ NIE MA, TO SENS SIĘ ZACZYNA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " JEŚLI BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, WSZYSTKO INNE JEST NA SWOIM MIEJSCU. " św. Augustyn *********************************************************
 • 5 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " IDŹ PRZEZ ŻYCIE TAK, ABY ŚLADY TWOICH STÓP PRZETRWAŁY CIĘ. " Ks. Bp Jan Chrapek ********************************************************* " KAŻDA WIELKA RZECZ MUSI KOSZTOWAĆ I MUSI BYĆ TRUDNA. TYLKO RZECZY MAŁE I LICHE SĄ ŁATWE. " kard. Stefan Wyszyński ********************************************************* " ŁATWIEJ JEST ISTNIEĆ ZIEMI BEZ SŁOŃCA NIŻ BEZ ŚWIĘTEJ OFIARY MSZY ". św. Ojciec Pio *********************************************************

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KONKATEDRALNA

pw. Św. ALEKSANDRA w SUWAŁKACH

KONCEPCJA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO "NADZIEJA"

Główne założenia:

1. Rodzina jest podstawową wspólnotą osób i naturalnym środowiskiem koniecznym dla rozwoju człowieka, a państwo i wszelkie organizacje oraz grupy społeczne powinny spełniać w stosunku do niej rolę służebną.

2. Początkiem istnienia i podstawą rodziny jest małżeństwo - trwały związek dwóch osób różnej płci, z założenia zakładany na całe życie i pogłębiany przez postawę miłości.

3. Ojciec i matka mają prawo i obowiązek wychowywania dzieci.

4. Wszyscy członkowie rodziny we wszystkich okresach rozwojowych mają prawo do korzystania z pomocy Specjalistycznej Poradni Życia Rodzinnego „NADZIEJA”.

5. Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” wspiera rodzinę we wszelkich działaniach służących jej dobru, ale jej nie zastępuje.

6. Poradnia przestrzega poszanowania władzy rodzicielskiej oraz praw dziecka, szczególnie prawa do miłości i posiadania pełnej rodziny.

7. Poradnia wspiera pełną rodzinę  tj. związek dwojga ludzi odmiennej płci realizujących funkcje prokreacyjne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne oraz rodziny niepełne, zastępcze i zrekonstruowane.

  

Cele Poradni:

1. Promowanie wartości małżeństwa i rodziny.

2. Wspieranie małżonków w pogłębianiu więzi małżeńskiej.

3. Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów małżeńskich oraz wszelkich trudności wpływających niekorzystnie na więź małżeńską.

4. Wspieranie rodziców w wysiłkach i działaniach ułatwiających wykonywanie funkcji rodzicielskich.

5. Działanie na rzecz ochrony i rozwoju zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego wszystkich członków rodziny i przy założeniu systemowego podejścia do rodziny.

6. Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym - udzielanie psychologicznej, lekarskiej i pedagogicznej pomocy rodzinie w zaspokajaniu potrzeb wszystkich członków, w rozwoju dzieci przez wszystkie okresy rozwojowe.

7. Pomoc rodzicom w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich poprzez oferowanie informacji, możliwości autorefleksji, nabywanie umiejętności i kompetencji wychowawczych.

8. Działania wspierające rodziny w ich możliwościach organizowania samopomocy.

9. Pomoc psychologiczna, socjoterapeutyczna, prawna i duchowa rodzinom dysfunkcyjnym. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom w przypadkach uzależnień, konfliktów, zagrożeń rozpadem.

10. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kształtowania postaw odpowiedzialności za siebie i innych oraz życia w społeczeństwie.

11. Upowszechnianie wiedzy całościowo obejmującej problematykę miłości, małżeństwa i rodziny.

12. Wspieranie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w udzielaniu pełnej pomocy rodzinom w zakresie konsultacji form pomocy rodzinom z rejonu działania poszczególnych  poradni oraz upowszechniania  wiedzy psycho- i socjoterapeutycznej, psychoprofilaktycznej, pedagogicznej i prawnej dotyczącej specjalistycznej pomocy rodzinie  /przy założeniu systemowego podejścia do rodziny/.

13. Pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu współpracy rodziców z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i edukacyjnymi  /m.in. żłobkami, przedszkolami, szkołami, poradniami /, placówkami leczniczymi oraz placówkami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi obejmującymi opieką i pomocą dzieci i młodzież oraz całe rodziny.

14. Dostarczanie informacji rodzinom na temat możliwości uzyskania innych form pomocy na terenie województwa.

 

Główne zadania Poradni:

1. Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej, członków rodziny i systemu rodzinnego.

2. Doradztwo dotyczące form pomocy małżeństwom i rodzinom.

3. Działalność terapeutyczna dla rodzin i ich członków.

4. Działalność profilaktyczna, edukacyjna.

5. Działalność informacyjna.

 

Odsłony

Odsłon artykułów:
222395

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.