facebook
^Góra strony

 • 1 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
  ************************************************************ SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII KONKATEDRALNEJ W SUWAŁKACH. ************************************************************ WSZYSTKIM ODWIEDZAJACYM SZCZĘŚĆ BOŻE. ************************************************************
 • 2 PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
  ************************************************************ NIEDZIELA: 06:00; 07:30; 09:00; 10:30; 12:00; 16:00; 18:00; ************************************************************ DZIEŃ POWSZEDNI: 06:00; 07:00; 08:00; 18:00; 16:00 (pierwsze piątki miesiąca). ************************************************************
 • 3 KANCELARIA PARAFIALNA
  ********************************************************* Godziny otwarcia kancelarii: 09:00 - 11:00; 16:00 - 18:00; *********************************************************
 • 4 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " JEŚLI KTOŚ SIĘ MODLI, PAN BÓG W NIM ODDYCHA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " FALA NAS CIĄGLE UNOSI, TAKIE JEST ŻYCIE. NIE MOŻNA TEGO ZROZUMIEĆ, ANI OSĄDZIĆ, NALEŻY DAĆ SIĘ UNOSIĆ FALI. " Jean Paul Sartre ********************************************************* " BO GDY SENSU JUŻ NIE MA, TO SENS SIĘ ZACZYNA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " JEŚLI BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, WSZYSTKO INNE JEST NA SWOIM MIEJSCU. " św. Augustyn *********************************************************
 • 5 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " IDŹ PRZEZ ŻYCIE TAK, ABY ŚLADY TWOICH STÓP PRZETRWAŁY CIĘ. " Ks. Bp Jan Chrapek ********************************************************* " KAŻDA WIELKA RZECZ MUSI KOSZTOWAĆ I MUSI BYĆ TRUDNA. TYLKO RZECZY MAŁE I LICHE SĄ ŁATWE. " kard. Stefan Wyszyński ********************************************************* " ŁATWIEJ JEST ISTNIEĆ ZIEMI BEZ SŁOŃCA NIŻ BEZ ŚWIĘTEJ OFIARY MSZY ". św. Ojciec Pio *********************************************************

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KONKATEDRALNA

pw. Św. ALEKSANDRA w SUWAŁKACH

Regulamin Cmentarza Parafialnego 

 

,,Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

Cmentarz jest miejscem świętym.

 

1. Administratorem Cmentarza przy ul. Bakałarzewskiej jest Rzymskokatolicka parafia pw. św. Aleksandra w Suwałkach, ul. Emilii Plater 2.

2. Przebywający na terenie cmentarza obowiązani są do zachowania ciszy, porządku i czystości.

3. Na cmentarzu zabrania się: wstępu nietrzeźwym, picia alkoholu, palenia papierosów, wprowadzania zwierząt i jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich.

4. Na cmentarzu nie mogą przebywać dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych.

5. Pielęgnowanie grobów należy do rodziny. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do kontenerów.

6. Prawo do użytkowania grobu ziemnego uzyskuje się po załatwieniu formalności w kancelarii parafialnej na okres 20 lat. Termin dysponowania grobem murowanym – katakumbą - wynosi 99 lat.

7. Grób ziemny może być ponownie użyty do pochówku po upływie 20 lat. Jeżeli nie zostanie przedłużone prawo do dysponowania grobem rodzinnym, administrator cmentarza może użyć go do pochowania innej osoby.

8. Obowiązuje zakaz samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących.

9. Wszelkie czynności na terenie cmentarza (pochówek, budowanie i remont pomnika, grobowca, ramki itp.) mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia w kancelarii parafialnej.

10. Prace budowlane i remontowe należy przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

11. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika, oraz ziemię z wykopu należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

12. Nie można umieszczać w alejkach ławek, ani robić podestów powyżej poziomu gruntu.

13. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

14. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku ze zdarzeniami losowymi, z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

15. Wszystkie sprawy związane z pogrzebem (należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z USC i dokument przeznaczony dla administracji cmentarza), załatwiamy w kancelarii parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, ul. Emilii Plater 2 - czynna w dni powszednie w godz.: 900 – 1100 i 1600 – 1800, tel.: 87 566 27 52.

 

W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, 295 z późniejszymi zmianami) oraz pozostałe przepisy prawa państwowego.

Odsłony

Odsłon artykułów:
298417

Gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.