facebook
^Góra strony

 • 1 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
  ************************************************************ SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII KONKATEDRALNEJ W SUWAŁKACH. ************************************************************ WSZYSTKIM ODWIEDZAJACYM SZCZĘŚĆ BOŻE. ************************************************************
 • 2 PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
  ************************************************************ NIEDZIELA: 06:00; 07:30; 09:00; 10:30; 12:00; 16:00; 18:00; ************************************************************ DZIEŃ POWSZEDNI: 06:00; 07:00; 08:00; 18:00; 16:00 (pierwsze piątki miesiąca). ************************************************************
 • 3 KANCELARIA PARAFIALNA
  ********************************************************* Godziny otwarcia kancelarii: 09:00 - 11:00; 16:00 - 18:00; *********************************************************
 • 4 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " JEŚLI KTOŚ SIĘ MODLI, PAN BÓG W NIM ODDYCHA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " FALA NAS CIĄGLE UNOSI, TAKIE JEST ŻYCIE. NIE MOŻNA TEGO ZROZUMIEĆ, ANI OSĄDZIĆ, NALEŻY DAĆ SIĘ UNOSIĆ FALI. " Jean Paul Sartre ********************************************************* " BO GDY SENSU JUŻ NIE MA, TO SENS SIĘ ZACZYNA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " JEŚLI BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, WSZYSTKO INNE JEST NA SWOIM MIEJSCU. " św. Augustyn *********************************************************
 • 5 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " IDŹ PRZEZ ŻYCIE TAK, ABY ŚLADY TWOICH STÓP PRZETRWAŁY CIĘ. " Ks. Bp Jan Chrapek ********************************************************* " KAŻDA WIELKA RZECZ MUSI KOSZTOWAĆ I MUSI BYĆ TRUDNA. TYLKO RZECZY MAŁE I LICHE SĄ ŁATWE. " kard. Stefan Wyszyński ********************************************************* " ŁATWIEJ JEST ISTNIEĆ ZIEMI BEZ SŁOŃCA NIŻ BEZ ŚWIĘTEJ OFIARY MSZY ". św. Ojciec Pio *********************************************************

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KONKATEDRALNA

pw. Św. ALEKSANDRA w SUWAŁKACH

23.03.2019 - Suwalskie Forum Wspólnot Parafialnych

 

 

 

 

 

W Auli Parafii Konkatedralnej św. Aleksandra w Suwałkach odbyło się  spotkanie przedstawicieli grup, ruchów i stowarzyszeń działających w suwalskich parafiach. Organizatorem Forum wspólnot parafialnych był ks. Prałat Jarema Sykulski, proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego, Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i jednocześnie Moderator Miasta Suwałki. W spotkaniu wzięli udział osoby zaangażowane w działalność wspólnot z następujących parafii: Św. Aleksandra, Najświętszego Serca Pana Jezusa – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,  Św. Apostołów Piotra i Pawła, Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Św. Kazimierza Królewicza, Chrystusa Króla, Św. Brata Alberta Chmielowskiego, bł. Anieli Salawy, Bożego Ciała Ojców Franciszkanów i Matki Bożej Miłosierdzia Księży Salezjanów. 
Ks. Prałat Jarema Sykulski przedstawiając ideę Suwalskiego Forum Wspólnot Parafialnych, stwierdził, iż celem jest wymiana doświadczeń, pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz współpraca katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu apostolskiej misji Kościoła, w tym w szczególności: ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie życia społecznego wartościami ewangelicznymi, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej w naszym mieście. Dzięki istnieniu Forum wiele parafialnych inicjatyw będzie mogło być upowszechnionych na terenie całego miasta i w ten sposób zyska szerszy wymiar. Pragniemy mówić jednym głosem w sprawach ważnych.

Musimy pamiętać, że wewnętrzna przemiana życia człowieka jest procesem, którego elementami są: odnowa ludzkości, dawanie świadectwa, otwarte przepowiadanie, przylgnięcie duchowe, wejście we wspólnotę, przyjęcie znaków, dzieła apostolskie. 
W praktyce duszpasterskiej poszczególnych parafii  możemy  zaobserwować całe bogactwo różnorodnych form i okazji do przepowiadania Słowa Bożego, takich jak: pielgrzymki, misje, nabożeństwa, kręgi biblijne, grupy młodzieżowe, grupy charytatywne, grupy modlitewne, wspólnoty, bractwa, ruchy religijne, stowarzyszenia etc.

 

 

 

 

 

W każdej suwalskiej parafii funkcjonują Parafialne Rady ds. Ekonomicznych,  Parafialne Rady Duszpasterskie, Liturgiczna Służba Ołtarza, orszaki procesyjne, chór parafialny, rady katechetyczne, parafialne oddziały „Caritas”, wspólnoty domowe, wspólnoty neokatechumenalne ,  schole dziecięce i młodzieżowe oraz Róże Żywego Różańca. Ponadto w wielu parafiach jest Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Odnowa w Duchu Świętym, Bractwo Rycerzy Kolumba, Świecki Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II, Trzeci Zakon św. Franciszka, Rycerstwo Niepokalanej, Biuro Rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam, Domowy Kościół Ruchu Światło Życie, Rodzina Nazaretańska, Bractwo Szkaplerzne, Krucjata Wyzwolenia, Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, harcerstwo i redakcja pisma parafialnego. Wszystkie suwalskie parafie jawią się jako „wspólnoty wspólnot”. Wspólnoty te są znakiem żywotności kościoła, narzędziem formacji i ewangelizacji. Stanowią one punkt wyjścia dla wszelkiego rodzaju zaangażowania apostolskiego ludzi świeckich w Kościele. Realizują wszystkie zadania i cele parafii, służą integracyjnie jej misji i posłannictwu.

Każda z grup troszczy się o inne zadania w obrębie parafii, a zarazem zachowuje z nią i w niej jedność i współpracę oraz rozwija relacje interpersonalne. Odpowiedzialność za parafię, pod  przewodnictwem Proboszcza, podejmują wszyscy, każdy według swego powołania (charyzmatu) i kompetencji.

 Galeria zdjęć z tego wydarzenia 

Źródło: Diecezja Ełcka

09.03.2019 - Włączenie Nowych Członków do Kruciaty Wyzwolena Człowieka

Od 3 marca 2019 roku nasza parafia włączyła się w 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W sobotę 9 marca 2019 roku wspólnota Kruciata Wyzowlnia Człowieka włączyła w swoje szeregi nowych członków.   

 

 

Galeria zdjęć z tego wydarzenia 

04.03.2019 - Zaknięcie procesu kanonicznego dt. heroiczności cnót ks. Hamerszmita

W święto św. Kazimierza Królewicza, w kościele pw. Św. Aleksandra w Suwałkach, odbyło się ostatnie posiedzenie trybunału badającego, na poziomie diecezjalnym, świętość Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita. Uroczystej Mszy świętej oraz sesji trybunału przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Przed Mszą św. odbyła się uroczysta sesja zamykająca proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. O. Gabriel Bartoszewski OFM cap, Promotor Sprawiedliwości (Advocatus Diaboli) w procesie, wygłosił urzędowe oświadczenie, że członkowie Trybunału diecezjalnego powołanego w 2017 r. do przeprowadzenia postępowania w sprawie heroiczności cnót, sławy świętości i opinii znaków Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita dopełnili wszystkich czynności procesowych związanych z dochodzeniem: proces został przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa  kanonizacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie ks. dr Marcin Maczan, Delegat Biskupa ds. procesu, przedstawił jego przebieg. Poinformował, że proces trwał w latach 2017 – 2019. W tym czasie odbyły się dwie sesje publiczne, 26 sesji właściwych i 9 sesji urzędowych, sprawdzających i porządkujących dokumenty procesu. Powołano i przesłuchano 34 świadków właściwych, 3 świadków z urzędu. Zostali powołani biegli w zakresie historii i cenzorzy teologowie. Następnie za to będzie ks. prał. Kazimierz Gryboś, proboszcz parafii pw. 

Św. Aleksandra w Suwałkach, w której żył i pracował Sługa Boży ks. Kazimierz Hamerszmit.notariusze trybunału: ks. Łukasz Kordowski i ks. dr Karol Sokołowski przedstawili Biskupowi Ordynariuszowi akta procesowe. Akta oryginalne, po ich opieczętowaniu i zalakowaniu zostały złożone w Archiwum Kurii Diecezji Ełckiej. Nikt nie może ich otwierać bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej. Transumpt procesu w języku polskim i języku włoskim biskup polecił przekazać do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie i odpowiedzialnym Postulator Procesu ks. dr Dariusz Brozio wyraził wdzięczność ks. bp Mazurowi za troskę, umocnienie wiary i podjęte działania aby spełnić pragnienia wielu osób odnośnie rozpoczęcia tego Procesu.

Kolejnym etapem sesji było złożenie uroczystej przysięgi, przez bp. Jerzego Mazura oraz członków trybunału, związanej z zakończeniem dochodzenia diecezjalnego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Następnie Biskup Ordynariusz uroczyście ogłosił, że proces na etapie diecezjalnym został definitywnie zakończony. Uroczystość zakończyło odmówienie modlitwy o beatyfikację. Teraz proces beatyfikacyjny będzie toczył się w Kurii Rzymskiej.

Bp Jerzy Mazur wskazał w homilii na podobieństwo św. Kazimierza Królewicza i Sługi Bożego Ks. Kazimierza Królewicza: – Dzisiaj modlimy się za wstawiennictwem św. Kazimierza o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kazimierza Hamerszmita. Droga św. Kazimierza do świętości była zrozumiała dla Ks. Hamerszmita i módlmy się niech ta droga do świętości, będzie zrozumiała przez was wszystkich. Naśladujmy go w miłości Boga i bliźniego jak naśladował go Sługa Boży.

Ordynariusz wypunktował podstawowe cechy ducha św. Kazimierza: odznaczał się wielką miłością bliźniego, którą pojmował jako ofiarną służbę, był przyjacielem ubogich, miał wrodzone poczucie sprawiedliwości i umiłowania prawdy, był miłośnikiem modlitwy.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Patrząc na życie i działalność Sługi Bożego Ks. Kazimierza Hamerszmita to w świetle dzisiejszej Ewangelii możemy powiedzieć, że trwał w miłości Boga, trwał w komunii z Bogiem i żył zgodnie z przykazaniami Bożymi. On uczył się tej miłości od samego Boga i miłował innych tą miłością. On był wiernym przyjacielem Boga. 

Trwał na modlitwie i z wiarą zanosił prośby do Boga w imię Jezusa Chrystusa. Słowami z pierwszego czytania możemy o nim powiedzieć, że „w modlitwie szukał mądrości”. Sługa Boży Kazimierz żył pragnieniem świętości. Miał świadomość, że świętość jest zadaniem dla wszystkich – powiedział bp Mazur.

– Sługa Boży na drodze do świętości miał świadomość słów, które dziś usłyszeliśmy w Ewnagelii „Nie wyście mnie wybrali…., aby owoc w was trwał”. Ten owoc dziś trwa, owoc Jego życia i działania został zauważony i doświadczony przez wielu ludzi. Niech ten owoc trwa w naszym i następnym pokoleniu. – mówił kaznodzieja.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia 

Źródło: Diecezja Ełcka

Odsłony

Odsłon artykułów:
125516

Gościmy

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.