facebook
^Góra strony

 • 1 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
  ************************************************************ SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII KONKATEDRALNEJ W SUWAŁKACH. ************************************************************ WSZYSTKIM ODWIEDZAJACYM SZCZĘŚĆ BOŻE. ************************************************************
 • 2 PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
  ************************************************************ NIEDZIELA: 06:00; 07:30; 09:00; 10:30; 12:00; 16:00; 18:00; ************************************************************ DZIEŃ POWSZEDNI: 06:00; 07:00; 08:00; 18:00; 16:00 (pierwsze piątki miesiąca). ************************************************************
 • 3 KANCELARIA PARAFIALNA
  ********************************************************* Godziny otwarcia kancelarii: 09:00 - 11:00; 16:00 - 18:00; *********************************************************
 • 4 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " JEŚLI KTOŚ SIĘ MODLI, PAN BÓG W NIM ODDYCHA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " FALA NAS CIĄGLE UNOSI, TAKIE JEST ŻYCIE. NIE MOŻNA TEGO ZROZUMIEĆ, ANI OSĄDZIĆ, NALEŻY DAĆ SIĘ UNOSIĆ FALI. " Jean Paul Sartre ********************************************************* " BO GDY SENSU JUŻ NIE MA, TO SENS SIĘ ZACZYNA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " JEŚLI BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, WSZYSTKO INNE JEST NA SWOIM MIEJSCU. " św. Augustyn *********************************************************
 • 5 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " IDŹ PRZEZ ŻYCIE TAK, ABY ŚLADY TWOICH STÓP PRZETRWAŁY CIĘ. " Ks. Bp Jan Chrapek ********************************************************* " KAŻDA WIELKA RZECZ MUSI KOSZTOWAĆ I MUSI BYĆ TRUDNA. TYLKO RZECZY MAŁE I LICHE SĄ ŁATWE. " kard. Stefan Wyszyński ********************************************************* " ŁATWIEJ JEST ISTNIEĆ ZIEMI BEZ SŁOŃCA NIŻ BEZ ŚWIĘTEJ OFIARY MSZY ". św. Ojciec Pio *********************************************************

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KONKATEDRALNA

pw. Św. ALEKSANDRA w SUWAŁKACH

 SPOTKANIA I INFORMACJE 


 

Serdecznie zapraszamy na cotygodniowe spotkania, które odbywać się będą w czwartki o godzinie 1700 w salce parafialnej 10. Spotkania odbywają się przez cały rok oprócz przerwy wakacyjnej i przerw świątecznych.

 

 

 O NASZEJ WSPÓLNOCIE


 

Nasza  ewangelizacja  oparta  jest  na:

Ø  silnej katolickiej duchowości, głęboko zakorzenionej w Piśmie Św.

Ø  poddaniu się przewodnictwu Jezusa Chrystusa

Ø  poświęceniu się Maryi

Ø  życiu duchowym  uwielbieniem, skoncentrowanym na Eucharystii  i adoracji Najświętszego Sakramentu

Ø  bezpośredniej ewangelizacji

Ø  prowadzeniu służby w mocy Ducha Św. poprzez dary udzielane do pełnienia misji

Ø  budowaniu wspólnoty pośród Ludu Bożego, posłuszeństwu Magisterium Kościoła, twórczej współpracy z biskupami i duchowieństwem.

 

Celem  ewangelizacji  jest:

Ø  pomoc wszystkim w osiągnięciu zbawienia

Ø  formowanie parafian w Małych Grupach Parafialnych (MGP) tak, aby parafia stała się  wspólnotą wspólnot, ponieważ prowadzenie życia z wiary oraz wzrost duchowy nie są indywidualną sprawą, lecz sprawą całej wspólnoty (1 Kor 12,12-31)

 

Kogo  ewangelizujemy?

Ø  wszystkich, tzn. rodziny, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów, parafian - idąc do mieszkań i domów parafian  „od drzwi do drzwi” i tych, wśród których się znajdziemy, na każdym poziomie życia społecznego (ekonomicznym, politycznym, kulturalnym)

 

Jak ewangelizujemy?

Ø  nawiązujemy relację z osobą ewangelizowaną

Ø  dzielimy się świadectwem wiary

Ø  proklamujemy Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie

Ø  zapraszamy do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana przez modlitwę oddania życia Jezusowi

Ø  głosimy  post-ewangelizację, która ukazuje sposób zrównoważonego życia chrześcijańskiego

Ø  włączamy do Kościoła, jeśli osoba jest poza Kościołem

Ø  zapraszamy do małej grupy parafialnej, gdzie rozważamy Słowo Boże, dzielimy się świadectwami wiary oraz wspieramy się duchowo przez modlitwę, wzajemną miłość i troskę.

Jak  wzrastamy?

Przez 4-etapową formację trwającą tyle lat ile potrzebuje każdy kandydat do wypełnienia zobowiązań wynikających z danego szczebla formacji:

Ø„Uczeń” (osoba zewangelizowana lub praktykujący katolik zainteresowany misją ewangelizacji uczestniczący w 9-cio miesięcznym szkoleniu; może być też 15-dniowe dla liderów)

Ø„Ewangelizator posłany” (osoba mogąca wychodzić na ewangelizację po szkoleniu)

Ø„Towarzysz na Drodze”: Rok I; Rok II; Rok III

Ø„Towarzysz” – (po przejściu tych etapów kandydat staje się pełnoprawnym „Członkiem Stowarzyszenia, posiadającym zaangażowanie stałe”).

W czasie trwania każdego etapu formacji zachęcani jesteśmy do uporządkowania swojego życia tak, by je doprowadzić do „życia uwielbieniem” czego wynikiem będzie zintegrowanie Ewangelii z życiem codziennym przez :

ü  modlitwę osobistą

ü  modlitewne czytanie i rozważanie Pisma Świętego oraz  zapisywanie szczególnego zrozumienia wersetów  tego, co Pan mówi do ciebie

ü  w miarę możliwości codzienną Eucharystię

ü  regularną adorację Najświętszego Sakramentu

ü  regularne korzystanie z Sakramentu Pojednania

ü  poświęcenie się Maryi

ü  wprowadzenie w osobiste życie uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała, ze szczególnym uwzględnieniem służby w zakresie jednego uczynku miłosierdzia co do ciała

ü  codzienny rachunek sumienia

ü  składanie dziesięciny.

 

Jak  przygotowujemy  nowych  ewangelizatorów?

Ø  pozyskujemy kandydatów przez:  ogłoszenia parafialne, z osób ewangelizowanych  i osobiste kontakty

Ø  przeprowadzamy  9- miesięczne szkolenie oparte na podręcznikach opracowanych przez Siostry założycielki Procesu Dzieje II).  Szkolenie Ewangelizacyjne ułatwia osobom nawrócenie, uzdalnia do nowego życia w Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego oraz wyposaża w narzędzia do ewangelizacji

Ø  prowadzimy nadzorowaną akcję ewangelizacyjną na terenie parafii, tzw. „od drzwi do drzwi” z  zespołem przeszkolonych i doświadczonych ewangelizatorów.

     W programie mamy przygotowywanie ewangelizacyjnych rekolekcji parafialnych, posługujemy modlitwą o uzdrowienie, bierzemy czynny udział w liturgii Mszy św.

Wychodząc na ewangelizację „od drzwi do drzwi” ewangelizatorzy parafialni spotykają się z różnymi reakcjami ludzi:

ü  odrzuceniem niezależnie od tego, czy wiedzą kim są ewangelizatorzy, czy nie

ü  odrzuceniem - myśląc, że są z jakiejś sekty

ü  oddaleniem terminu ewangelizacji na bliżej nieokreślony czas

ü  przyjęciem ewangelizatorów (osoby, które przyjmują ewangelizatorów zwykle są otwarte i zainteresowane ewangelizacją, co objawia się u nich radością z głębszego poznania Boga).

           Ewangelizując innych sami też wzrastamy duchowo dzięki działaniu w nas mocy Ducha Św., który przemienia, umacnia i prowadzi. Odczuwamy ogromną radość ze służby Bogu i bliźnim. Otwieramy się na potrzeby i problemy innych ludzi pomagając im na ile potrafimy. Dążymy do ukazania życia chrześcijańskiego poprzez:  owoce służby, świadectwo życia i głoszenie Dobrej Nowiny w mocy Ducha Św. Udział w procesie ewangelizacyjnym Stowarzyszenia powoduje w nas znaczący wzrost duchowy i większe przylgnięcie do Jezusa ze wzrastającą świadomością Jego obecności. Zauważamy większą wierność podejmowanym zobowiązaniom.

Na podstawie znajomości materiałów zawartych we wszystkich podręcznikach Stowarzyszenia przekonujemy się o słuszności sposobu ewangelizacji. Sami doświadczyliśmy i doświadczamy coraz głębszego nawrócenia.  Jest to ciągły proces trwający całe życie.

Bardzo ważnym elementem jest to, że ludzi których ewangelizujemy nie pozostawiamy  samych sobie, ale jeżeli tylko pragną,  to mają możliwość uczestniczenia w dalszej formacji  i zaangażowania się w służbę dla Kościoła.

           Aby Stowarzyszenie mogło zaistnieć w jakiejkolwiek parafii  to musi być wewnętrzne pragnienie ewangelizacji tej parafii przez Ks. Proboszcza, aby była ona parafią samo- ewangelizowaną  i ewangelizującą.

      Pan Jezus zaprasza wszystkich do pracy w swojej winnicy, ponieważ  potrzebuje każdego z nas, aby budować Królestwo Boże tu na ziemi. On obdarował nas swoimi darami i pragnie posługiwać się nami. Nie zmarnujmy szansy na odnowę życia duchowego - osobistego i całej parafii.

 JAK TO SIĘ ZACZĘŁO W SUWAŁKACH?


 

          W Polsce początki Procesu Dzieje II sięgają 1992 roku, a w Suwałkach 1994 - kiedy to grupa osób z naszego miasta brała udział w 15-dniowym szkoleniu „Dzieje II” w Krakowie i założyła tę Wspólnotę w naszym mieście przy parafii św. Aleksandra. Rozwijała się ona dość prężnie do 2004 roku przy tejże  parafii i parafii Matki Bożej Miłosierdzia. W 2005r. nastąpił rozłam i pozostało kilka osób, które działają nadal, ale potrzebują nowych uczestników do dalszego rozwoju Stowarzyszenia.

 

 NASZ PATRON


   Patronem Stowarzyszenia jest św. Franciszek z Asyżu, który tak bardzo kochał Jezusa, że jego jedynym pragnieniem było upodobnić się do Niego we wszystkim, a szczególnie naśladować Chrystusowe ubóstwo. Członkowie Stowarzyszenia podobnie jak ich patron darzą szacunkiem i czcią każde życie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dążą do tego, by coraz bardziej upodabniać się do Jezusa, by stać się zaczynem Jezusa w świecie,  pociągając wszystko ku Niemu poprzez świadectwo życia, słowo i czyn.  Jesteśmy wspólnotą wzajemnej troski, dzielenia się wiarą i wsparcia.  Życie wspólnotowe jest dynamiczną rzeczywistością, nad  którą pracujemy i przyczyniamy się do jej powodzenia.

 

  HISTORIA POWSTANIA STOWARZYSZENIA


Stowarzyszenie  ma status  międzynarodowy - jest Międzynarodowym Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych.  Istnieje od 1974 roku i powoli się rozwija.  Autorkami  tego dzieła są Siostry Franciszkanki - Angeline Bukowiecki  i  Brigide  Maierotto ze Zgromadzenia Sióstr Nowego Przymierza  w Denver (Kolorado – USA).  

STOWARZYSZENIE ma za zadanie  pomóc wszystkim ludziom w osiągnięciu zbawienia poprzez realizację bezpośredniej ewangelizacji w każdej PARAFII, opartą na  utworzonym programie  PROCES DZIEJE II : NAWRÓCENIE, GŁOSZENIE, WSPÓLNOTA (Dz 2,38-47).

Cały program jest zawarty w podręcznikach i całkowicie oparty na Słowie Bożym, dokumentach Kościoła od Vaticanum II oraz nauczaniu papieskim : Paweł VI – Evangelii  Nuntiandi,  Jan Paweł II – Christifideles  Laici, RedemptorisMissio. Wspólnota ma swój statut i kodeks.

Adhortacja apostolska papieża Pawła VI „O ewangelizacji w świecie współczesnym” wskazała Siostrom naglącą potrzebę zaangażowania się w bezpośrednią ewangelizację. Stowarzyszenie to zostało powołane do istnienia mocą Ducha Świętego i  w odpowiedzi na wołanie Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do Kościoła Powszechnego - wołanie o nową ewangelizację - NOWĄ w metodach, środkach wyrazu i zapale, która byłaby na tyle dynamiczna, by pociągnąć wielu do tego, by zanieśli Jezusa wszystkim ludziom na całym świecie.

W 1983 roku Siostry z błogosławieństwem biskupa G.Evansa otworzyły Katolickie Centrum Szkolenia Ewangelizacyjnego. Jednym z konkretnych kroków w kierunku praktycznej realizacji dzieła było podjęcie w 1980 roku współpracy przez siostrę Angeline Bukowiecki z księdzem Tomem Forrestem, Dyrektorem Ewangelizacji 2000 w Rzymie. Siostra Angeline przyjęła funkcję Dyrektora Międzynarodowego ACCSE 2000  (Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji). Współpraca ta otworzyła drzwi  na zaproszenia do różnych krajów, z prośbą o przeszkolenie kapłanów i parafian w Procesie DZIEJE II. 

Gościmy

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłony

Odsłon artykułów:
357379