facebook
^Góra strony

 • 1 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
  ************************************************************ SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII KONKATEDRALNEJ W SUWAŁKACH. ************************************************************ WSZYSTKIM ODWIEDZAJACYM SZCZĘŚĆ BOŻE. ************************************************************
 • 2 PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
  ************************************************************ NIEDZIELA: 06:00; 07:30; 09:00; 10:30; 12:00; 16:00; 18:00; ************************************************************ DZIEŃ POWSZEDNI: 06:00; 07:00; 08:00; 18:00; 16:00 (pierwsze piątki miesiąca). ************************************************************
 • 3 KANCELARIA PARAFIALNA
  ********************************************************* Godziny otwarcia kancelarii: 09:00 - 11:00; 16:00 - 18:00; *********************************************************
 • 4 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " JEŚLI KTOŚ SIĘ MODLI, PAN BÓG W NIM ODDYCHA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " FALA NAS CIĄGLE UNOSI, TAKIE JEST ŻYCIE. NIE MOŻNA TEGO ZROZUMIEĆ, ANI OSĄDZIĆ, NALEŻY DAĆ SIĘ UNOSIĆ FALI. " Jean Paul Sartre ********************************************************* " BO GDY SENSU JUŻ NIE MA, TO SENS SIĘ ZACZYNA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " JEŚLI BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, WSZYSTKO INNE JEST NA SWOIM MIEJSCU. " św. Augustyn *********************************************************
 • 5 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " IDŹ PRZEZ ŻYCIE TAK, ABY ŚLADY TWOICH STÓP PRZETRWAŁY CIĘ. " Ks. Bp Jan Chrapek ********************************************************* " KAŻDA WIELKA RZECZ MUSI KOSZTOWAĆ I MUSI BYĆ TRUDNA. TYLKO RZECZY MAŁE I LICHE SĄ ŁATWE. " kard. Stefan Wyszyński ********************************************************* " ŁATWIEJ JEST ISTNIEĆ ZIEMI BEZ SŁOŃCA NIŻ BEZ ŚWIĘTEJ OFIARY MSZY ". św. Ojciec Pio *********************************************************

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KONKATEDRALNA

pw. Św. ALEKSANDRA w SUWAŁKACH

 „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt.25,40)

Parafialny Zespół Caritas

przy parafii pw. św. Aleksandra

w Suwałkach

 

Caritas jest organizacją ogólnoświatową mającą na celu realizację potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wynikających z ewangelicznego przykazania miłości i uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała. 

Parafialny Zespół Caritas, przy parafii pw. Św. Aleksandra w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Caritas  Diecezji Ełckiej.


 Kontakt: 16-400 Suwałki,ul. E. Plater 2A, tel.  459 450 568

Czynny: Czwartek godz. 1030 - 1230

Øpomoc doraźna ,

Øprzyjmowanie i wydawanie odzieży 

 Numer konta bankowego PZC Caritas:

14 1020 1332 0000 1102 0252 3058

Rys Historyczny: 

W październiku 1996 r. ksiądz prałat Przemysław Rogowski - ówczesny proboszcz parafii św. Aleksandra w Suwałkach powołał Wspólnotę Charytatywną.

16 grudnia1998 r. ksiądz biskup Wojciech Ziemba ustanowił Dekretem  Parafialny Zespół Caritas  przy parafii św. Aleksandra.

Od roku 2000 Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas był śp.(+17.02.2019) ksiądz prałat Ryszard Gwiazdowski, który 5 maja 2003 r. uruchomił Jadłodajnię im. Ks. Kazimierza Hamerszmita.  Jadłodajnia  działa do dnia dzisiejszego.

Od 2011 r. opiekę nad Parafialnym Zespołem Caritas objął ksiądz prałat Kazimierz Gryboś, obecny proboszcz naszej parafii.

Pierwszą prezes Parafialnego Zespołu Caritas od 1998 r. była ś+p. Irena Zakrzewska. Wraz z wolontariuszami utworzyli oni Zarząd i posługiwali ofiarnie potrzebującym przez wiele lat.  Po śmierci p. Zakrzewskiej opiekę nad Parafialnym Caritas objęli państwo Irena i Wacław Kropiewniccy.

Od października 2018 r. ksiądz Kazimierz Gryboś, proboszcz parafii pw. św. Aleksandra powołał nowy Zarząd.

Zarząd i wszyscy członkowie Parafialnego Zespołu Caritas, posługują jako wolontariusze. 

Głównym zadaniem naszej działalności jest animowanie miłości miłosiernej, poprzez takie inicjatywy jak:

Øpodejmowanie działań na rzecz potrzebujących rodzin, dzieci, młodzieży, matek samotnych, seniorów, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, więźniów, ofiar epidemii itp.

Ø  promocja i organizacja wolontariatu,

Øpodtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

Økrajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

Obecnie, realizujemy między innymi takie przedsięwzięcia jak:

Ødystrybucja żywności osobom najbardziej potrzebującym w ramach projektu wdrażanego przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym w  Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, we współpracy z Bankiem Żywności o/ Suwałki,

Øorganizowanie zbiórek żywności „Tak. Pomagam!” i przekazywanie zebranych produktów osobom potrzebującym we współpracy z Bankiem Żywności i Diecezjalnym Caritas,

Øwspółorganizowanie pielgrzymek pieszych dziennych i nocnych do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej i do świątyń w Żylinach, Wigrach, Kaletniku i Olecku

Øorganizowanie zbiórek odzieży używanej i przekazywanie jej osobom potrzebującym,

Øorganizację „spotkania opłatkowego” i „śniadania wielkanocnego” dla osób bezdomnych i samotnych sponsorowaną przez właścicieli restauracji „Rozmarino” w Suwałkach.

Øsprzedaż świec wigilijnych w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, z której dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z rodzin ubogich, wielodzietnych, na organizację kolonii letnich, dofinansowanie leczenia, edukację itp.

Øz pomocy doraźnej Parafialnego Zespołu Caritas korzystają także osoby korzystające z Jadłodajni im. Sługi Bożego Ks. Kazimierza Hamerszmita, czy też te, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 Współpracujemy między innymi z:

Staropolskim „Bóg zapłać” dziękujemy wszystkim wolontariuszom, wszystkim parafianom, ludziom dobrego serca, kapłanom z naszej parafii i siostrom zakonnym ze zgromadzenia św. Teresy posługującym przy parafii, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, siły i swoje serce, aby wspomóc ludzi potrzebujących.

Parafialny Zespół Caritas

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłony

Odsłon artykułów:
369182