facebook
^Góra strony

 • 1 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
  ************************************************************ SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII KONKATEDRALNEJ W SUWAŁKACH. ************************************************************ WSZYSTKIM ODWIEDZAJACYM SZCZĘŚĆ BOŻE. ************************************************************
 • 2 PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
  ************************************************************ NIEDZIELA: 06:00; 07:30; 09:00; 10:30; 12:00; 16:00; 18:00; ************************************************************ DZIEŃ POWSZEDNI: 06:00; 07:00; 08:00; 18:00; 16:00 (pierwsze piątki miesiąca). ************************************************************
 • 3 KANCELARIA PARAFIALNA
  ********************************************************* Godziny otwarcia kancelarii: 09:00 - 11:00; 16:00 - 18:00; *********************************************************
 • 4 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " JEŚLI KTOŚ SIĘ MODLI, PAN BÓG W NIM ODDYCHA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " FALA NAS CIĄGLE UNOSI, TAKIE JEST ŻYCIE. NIE MOŻNA TEGO ZROZUMIEĆ, ANI OSĄDZIĆ, NALEŻY DAĆ SIĘ UNOSIĆ FALI. " Jean Paul Sartre ********************************************************* " BO GDY SENSU JUŻ NIE MA, TO SENS SIĘ ZACZYNA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " JEŚLI BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, WSZYSTKO INNE JEST NA SWOIM MIEJSCU. " św. Augustyn *********************************************************
 • 5 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " IDŹ PRZEZ ŻYCIE TAK, ABY ŚLADY TWOICH STÓP PRZETRWAŁY CIĘ. " Ks. Bp Jan Chrapek ********************************************************* " KAŻDA WIELKA RZECZ MUSI KOSZTOWAĆ I MUSI BYĆ TRUDNA. TYLKO RZECZY MAŁE I LICHE SĄ ŁATWE. " kard. Stefan Wyszyński ********************************************************* " ŁATWIEJ JEST ISTNIEĆ ZIEMI BEZ SŁOŃCA NIŻ BEZ ŚWIĘTEJ OFIARY MSZY ". św. Ojciec Pio *********************************************************

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KONKATEDRALNA

pw. Św. ALEKSANDRA w SUWAŁKACH

Sakramenty

Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina.

 

 

 

 

 

 

Chrzest

ZGŁOSZENIE CHRZTU

 Drodzy rodzice zamawiający chrzest dla swojego dziecka. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące formalności związane z faktem przyjęcia sakramentu chrztu.

Czytaj więcej: Chrzest

CZYM JEST SAKRAMENT EUCHARYSTII?


„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich

Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”

 

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1324-1327


 JAK PRZEBIEGA PROCES PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU EUCHARYSTII?


Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 3 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy świętej, październikowych nabożeństwach różańcowych, a w Wielkim Poście w Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach. 

Przygotowanie do I Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się poprzez Katecheza dla rodziców, opiekunów oraz dzieci w jedną z niedziel w miesiącu po Mszy św. o godz. 1200.


 JAK SĄ NIEZBĘDNE DOKUMENTY ABY DZIECKO PRZYJĘŁO SAKRAMENTU EUCHARYSTII?


1. Świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty, przez dziecko, w innej parafii

2. Pisemna zgoda proboszcza z własnej parafii.

3. Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.

4. Zaliczyć materiał, przeznaczony do przygotowania do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.  

Za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odpowiada Ks. Kazimierz Gryboś - proboszcz oraz Siostra Teresa i Siostra Jolanta, którzy udzielą wszelkich szerszych informacji na temat tego sakramentu. 

 

 CZYM JEST SAKRAMENT BIERZMOWANIA?


 Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.


 JAKIE SĄ NIEZBĘDNE DOKUMENTY, ABY PRZYJĄĆ SAKRAMENT?


1. Metryka chrztu (jeżeli osoba bierzmowana jest spoza parafii);

2. Odbycie katechez parafialnych i spotkań grupowych, o których informacje będą przekazywane młodzieży w ogłoszeniach parafialnych;

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;

4. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 


 ŚWIADEK BIERZMOWANIA I JEGO PRZYMIOTY


 Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.  Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

a) być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku (ukończony 16 rok życia)

b) być wierzącym i praktykującym katolikiem

c) należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię

d) nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

Za sakrament bierzmowania w naszej parafii odpowiada Ks. Piotr Bączyński, który udzieli wszelkich szerszych informacji na temat tego sakramentu.

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłony

Odsłon artykułów:
369193